Start

Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever i Rinkeby, Stockholm.

Våra elever är framgångsrika och når mycket goda resultat. En anledning till detta är de höga förväntningarna på eleverna och skolans genrepedagogiska undervisning. Den innebär att lärarna utifrån lingvistisk kunskap stöttar eleverna att erövra ämnesspråket i skolans alla olika ämnen.

Skolans framgångar har fått mycket uppmärksamhet och vi tar därför emot många studiebesök.

Eleverna är motiverade till skolarbetet och vi har en skola fri från stora konflikter med en trevlig umgängeston, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Skolan har ett väl fungerande fritidshem för elever i årskurs F-3 skolgårdsverksamhet och en fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Nyheter

Speciellt för Knutbyskolan

Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

Genrepedagogik innebär att vi har ett arbetssätt som hjälper eleverna att upptäcka de språkliga mönster som skapar ett tydligare sammanhang i texten de läser.

DN: Knutbyskolan - en förebild

Dagens Nyheter skriver: "För 15 år sedan klarade mindre än hälften av Knutbyskolans elever nationella proven i svenska som andraspråk. Då revolutionerade skolan sitt pedagogiska upplägg från grunden. I dag har andelen godkända elever lyft till över 90 procent."

Läs hela artikeln här.

Skolstart

Elevernas första skoldag är torsdagen den 17:e augusti.

Som vanligt samlas vi alla på skolgården klockan 9.00.

 

 

 

Dagens mat

Kalender

Följ oss på andra webbplatser

Länkar