Skolgårdsverksamhet

Ända sedan Knutbyskolan invigdes har det funnits en omfattande skolgårdsverksamhet. På rasterna kan barnen låna lekredskap - bollar, hopprep, styltor mm.

I skolgårdsverksamheten arbetar fritidsledare, barnskötare och elevassistenter. Dessutom har vi samarbete med Idrottslyftet som har personal på skolgården.

Ett antal elever i de högre årskurserna fungerar som skolvärdar. De ska vara förebilder för de yngre barnen och hjälpa till på skolgården.

Dela:
Kategorier: