Till innehåll på sidan

Elevhälsovård

-

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att utvecklas och underlätta för eleverna att lära och nå skolans mål. I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Knutbyskolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska och specialpedagoger.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan för att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Förebygga och underlätta
Enligt skollagen är elevhälsans främsta uppdrag att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska vårdcentral eller husläkare kontaktas.

 

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information:

• Hälsa
• Psykisk hälsa
• Trygghet och studiero
• Verksamhet och stöd
• Relationer
• Det här är elevhälsa

 

 

 

Dela:
Kategorier: