Engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där engelska används.

 ur Lgr 11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Engelska

Dela:
Kategorier: