Till innehåll på sidan

Förväntansdokument

 

Ni kan förvänta er av personalen på Knutbyskolan:

 • att alla elever och alla som besöker skolan får ett respektfullt och korrekt bemötande
 • att vi aldrig tolererar att någon utsätts för mobbning eller andra kränkningar
 • att varje elev ges möjlighet att tillägna sig goda kunskaper och en god social kompetens
 • att vi garanterar att eleverna har en arbetsmiljö som präglas av trygghet och omsorg
 • att vi alltid bemöter flickor och pojkar likvärdigt samt aktivt arbetar för jämställdhet
 • att vi kontaktar hemmet om det finns någon oro runt elevens utveckling eller situation på skolan

 

Vi förväntar oss av dig som elev:

 • att du visar respekt för alla människors lika värde, såväl barn som vuxna, oavsett olikheter
 • att du är en god kamrat genom att du är hjälpsam, inte accepterar mobbning i någon form och inte använder våld
 • att du använder ett artigt och vårdat språk utan svordomar och könsord
 • att du tar ansvar för ditt skolarbete, sköter dina läxor, kommer i tid och har med dig rätt utrustning
 • att du följer skolans och klassens gemensamma beslut och regler
 • att du är rädd om vår skola, dina egna och andras tillhörigheter

 

Vi förväntar oss av dig som förälder:

 • att du tar del av skolans regler och stödjer ditt barn i all följa dem
 • att du kommer på skolans föräldramöten och utvecklingssamtal, samt tar del av all övrig information från skolan
 • att du lämnar aktuella telefonnummer till skolan
 • att du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan och att barnet är utvilat och har ätit frukost
 • att du ansvarar för att ditt barn gör sina läxor samt medför rätt utrustning och material till skolan
 • att du meddelar skolan om ditt barn är sjukt

 

Dela:
Kategorier: