Till innehåll på sidan

Från Rinkeby till Australien

1-3 oktober var vår utvecklingsledare Britt Johansson inbjuden som föredragshållare på en internationell konferens i Melbourne, Australien. Konferensen som organiserades av Asfla, Australian Systemic Functional Linguistics Association är en årlig återkommande konferens som bjuder in forskare, skolutvecklare och lärare som intresserar sig för hur språket kan utvecklas genom att använda sig av den systemiskt funktionella lingvistiken (SFL) och genrepedagogiken i undervisningen.

Britt höll en strålande föreläsning inför en stor samling ledande australiska forskare inom SFL om hur hon startat upp och leder det genrepedagogiska arbetet på vår skola. Föreläsningen möttes av stor entusiasm av de australiska åhörarna som menade att Britt och vi alla på Knutbyskolan lyckats med något unikt. Nämligen att alla pedagoger på vår skola arbetar genrepedagogiskt och att detta genomsyrar all undervisning oavsett ämne eller årskurs! Troligtvis är vi på Knutbyskolan, den enda skolan i världen (!) som lyckats med detta!

Britt kunde även imponera med skolans höjda elevresultat som är följden av vårt arbetssätt.

Knutbyskolan är inte längre bara känd i Sverige för att ligga i framkant när det gäller att utveckla språk och ämne genom genrepedagogik.

Nu är vi även kända i genrepedagogikens hemland: Australien!

Kristina Ansaldo,
lärare och medföljande deltagare och åhörare

Dela: