Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

.

Om en elev är sjuk måste det meddelas innan skoldagen börjar.

Anmäl till klassläraren på telefon eller på det sätt som ni har kommit överens om (e-post eller sms).

Om eleven av någon anledning behöver ledigt från skolan ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god tid till klassläraren.

 

Dela:
Kategorier: