Till innehåll på sidan

Fritidshem

Knutbyskolans fritidshem är indelat i fem avdelningar - år 1, år 2, år 3 samt två avdelningar knutna till förskoleklasserna.

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och verka för att öka elevernas möjlighet att nå målen.

 

Verksamheten inriktas på arbetet med:

  • normer och värden
  • meningsfull fritid
  • lek och skapande
  • stöd i utvecklingen
  • kost och fysisk aktivitet
  • social kompetens och självständighet
  • jämnställdhet mellan flickor och pojkar

 

 

 

 

Dela: