Till innehåll på sidan

Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

Det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar framtidens vuxna.

Att upptäcka och undersöka de språkliga mönster vi använder för att skapa betydelse står i centrum i skolans genrepedagogiska profil. Eleverna stöttas att upptäcka de språkliga modeller som utmärker texter i olika ämnen - modeller som underlättar elevernas textförståelse och deras förmåga att både uttrycka sig i och tala om skriven text.
 

I undervisningen är Vygotskys stöttningsbegrepp centralt. Stöttningen innebär en ständigt pågående interaktion mellan lärare och elever och elever sinsemellan, mellan den som kan lite mer och den som kan lite mindre. Inte bara ordförrådet byggs medvetet ut med hjälp av stöttande planscher utan även texters språkliga mönster och hur man via språket bygger relationer.

Knutbyskolans sätt att arbeta har rönt stor uppmärksamhet och skolan tar emot många studiebesök från Sverige och andra länder

Skolbesök kan bokas genom skolans utbildningsledare

 

Mer läsning:

Tidningen Lära om genrepedagogiken på Knutbyskolan (4/2012)

Vårt Stockholm om Knutbyskolan och genrepedagogik (2013)

Ur Stockholms stads/Skolportens artikelserie om skolutveckling (3/2013)

Utbildningsförvaltningens genomgång, beskrivning och utvärdering av de första årens arbete med genrepedagogiken. (292 sid.)

Dela: