Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

ur Lgr11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Idrott och hälsa

Dela: