Till innehåll på sidan

Likabehandlingsplan

Vårt övergripande mål är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje.

Detta förutsätter en trygg miljö utan rädsla för kränkningar eller övergrepp. Det är personalen som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan, på fritidshemmet eller fritidsklubben. Det är vi alla, elever och personal som tillsammans skapar en bra skola fri från kränkningar och övergrepp.

Skolans arbetsmiljö ska vara en miljö som betecknas av goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra. Ingen ska behöva vara rädd under skoldagen eller på väg till och från skolan. Alla har rätt att känna trygghet och gemenskap.

Att vara vuxna förebilder och handledare i hur vi skapar en bra och trygg skolan är ett stort ansvar. Barnen ska växa upp och formas till självständiga och trygga individer.

Den viktigaste grunden för ett barn ligger i samspelet med vårdnadshavarna, men en stor del av barnets sociala fostran sker också i skolan. Vi personal är skyldiga att ta vårt ansvar genom att vara gränssättare och normbildare för barnen. Vi ska tydligt visa att kränkande beteende, diskriminering eller mobbning aldrig accepteras. Vi ska skapa trygghet genom att alltid reagera och direkt gripa in då vi ser eller hör ett oacceptabelt eller oönskat beteende.

Varje individ ska mötas med respekt och omtanke

Läs mer 

Dela:
Kategorier: