Modersmål

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där
modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

ur Lgr 11

Dela:
Kategorier: