Naturorienterande ämnen

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­ sättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ ningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ ningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 ur Lgr11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Biologi, Fysik och Kemi

Dela:
Kategorier: