Till innehåll på sidan

Om skolan

Alla elever som lämnar Knutbyskolan skall ha goda kunskaper, en positiv självbild samt den tilltro till sina medmänniskor som är förutsättningen för det demokratiska samhällets fortlevnad.

 

Alla elever på Knutbyskolan skall ges förutsättningar att utveckla de förmågor som krävs för att uppnå goda resultat i alla ämnen i enlighet med Lgr 11.

Personalen på Knutbyskolan arbetar medvetet språkutvecklande enligt genrepedagogiken.

Alla elever i Knutbyskolan skall kontinuerligt diskutera och reflektera över händelser i samhället och den egna närmiljön. Skolans personal förmedlar vårt samhälles grundläggande värderingar och demokratiska principer.

Alla föräldrar som har sina barn i Knutbyskolan får kontinuerlig information om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Alla elever på Knutbyskolan deltar regelbundet i kulturella aktiviteter, så väl inom skolan som utanför den.

Kategorier:
Ingress: 
Alla elever som lämnar Knutbyskolan skall ha goda kunskaper, en positiv självbild samt den tilltro till sina medmänniskor som är förutsättningen för det demokratiska samhällets fortlevnad.