Till innehåll på sidan

Skolans regler

Knutbyskolan skall vara en plats där alla ska trivas och vara trygga.

Elever och personal har tillsammans formulerat följande ordningsregler:

  • Det är förbjudet att lämna skolans område utan personalens tillstånd.
  • Det är förbjudet att använda svordomar och könsord .
  • Det är förbjudet att utsätta dig själv eller någon annan för fara.
  • Det är förbjudet att använda hot, våld, kränkande behandling eller mobbning
  • Det är förbjudet att ta med sig farliga saker till skolan
  • Det är förbjudet att åka cykel eller liknande på skolans område mellan klockan 07.00-18.00.
  • Det är förbjudet att ta med sig frön eller nötter till skolan.
  • Det är tillåtet att ta med mobiltelefon till skolan men den skall vara avstängd eller ljudlös under lektionstid och i matsalen. Det är heller inte tillåtet att använda telefonen i klassrummen eller i matsalen.

Vi uppmanar eleverna att inte ta med sig värdefulla eller stöldbegärliga saker till skolan. Skolan har inget ekonomiskt ansvar när elever blir bestulna eller på annat sätt förlorar privata saker.

 

Vad händer om man bryter mot ordningsreglerna?

Den av personalen som bevittnar händelsen talar med den berörda eleven samt kontaktar vid behov elevens föräldrar. Om föräldrarna kontaktas skall elevens mentor informeras.
Om en elev vid upprepade tillfällen bryter mot ordningsreglerna skall elevens mentor kontakta familjen för att komma till en gemensam lösning på problemet.
Om en elev trots dessa insatser inte förbättrar sitt beteende kallar rektor familjen till skolan.

 

Vi har också förväntansdokument, där man kan läsa om vad man kan förvänta sig av personal, elever och vårdnadshavare.

Dela:
Kategorier: