Svenska / Svenska som andraspråk

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ ningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
• söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfatt­ ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, SVA
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• välja och använda språkliga strategier,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
• söka information från olika källor och värdera dessa.

 ur Lgr11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Svenska som andraspråk

Dela:
Kategorier: