Till innehåll på sidan

Genrepedagogik

Antal: 1

  • Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

    Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

    Genrepedagogik innebär att vi har ett arbetssätt som hjälper eleverna att upptäcka de språkliga mönster som skapar ett tydligare sammanhang i texten de läser.

    Kategorier: