Skolgård

Antal: 1

  • Skolgårdsverksamhet

    Ända sedan Knutbyskolan invigdes har det funnits en omfattande skolgårdsverksamhet. På rasterna kan barnen låna lekredskap - bollar, hopprep, styltor mm.

    I skolgårdsverksamheten arbetar fritidsledare, barnskötare och elevassistenter.

    Kategorier: