Elevhälsa

Antal: 4

 • Olycksfallsförsäkring

  Alla elever i Stockholms skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.
  Försäkringen gäller dygnet runt för alla barn och elever upp till 24 år.
  Med olycksfallsskada menas en kroppslig skada.

 • Elevhälsovård

  Stockholms stad har byggt ut informationen kring elevhälsa och anpassat den till elever och vårdnadshavare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att utvecklas och att nå skolans mål är elevhälsans uppdrag.

  Läs mer på stockholm.se/elevhalsa

 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.