Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 23

 • Mohamed Warsame tidningen Lära

  Brobyggaren i Rinkeby

  I  nummer 2-2018 av tidningen Lära kan man läsa en intervju med Mohamed Warsame. Mohamed, som är modersmålslärare i somaliska, berättar inte bara om sitt arbete på Knutbyskolan och i Rinkeby utan också om sina tankar om framtiden.

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • DN: Knutbyskolan - en förebild

  Dagens Nyheter skriver: "För 15 år sedan klarade mindre än hälften av Knutbyskolans elever nationella proven i svenska som andraspråk. Då revolutionerade skolan sitt pedagogiska upplägg från grunden. I dag har andelen godkända elever lyft till över 90 procent."

 • Rinkeby-böcker

  Klass 1a, 1b och 1 c har gjort egna böcker som handlar om Rinkeby. Klasserna har deltagit Stockholms stads projekt KUL1415.

 • Skolinspektion

  Information till skolpersonal, föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn 

 • VFU / lärarutbildning

  Knutbyskolan är en övningsskola, en av de skolor i Stockholmsregionen som har samarbete med lärarutbildningen vid Stockholms Universitet. 

  Detta innebär att vi har ett stort antal lärarstuderande i verksamheten. 

 • Regler och råd vid sjukdom

  Regler och råd vid sjukdom

  Vid feber skall ditt barn vara hemma.

  Ge ditt barn en feberfri dag hemma, utan febernedsättande, innan återgång till skolan.

 • Förskoleklass

  Förskoleklassens verksamhet utgår från ämnesområdena: språk och kommunikation, matematik, natur och miljö, idrott-rörelse-hälsa, musik, drama och skapande.

 • Fritidsklubb

  Fritidsklubb

  Fritidsklubben är en eftermiddagsverksamhet som vänder sig till elever i skolår 4-6. Eleverna erbjuds varierade aktiviteter - pyssel, bakning, läxläsning, samtal, utflykter, olika spel mm. 

  Kategorier:
 • Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

  Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

  Genrepedagogik innebär att vi har ett arbetssätt som hjälper eleverna att upptäcka de språkliga mönster som skapar ett tydligare sammanhang i texten de läser.

  Kategorier:
 • Skolgårdsverksamhet

  Ända sedan Knutbyskolan invigdes har det funnits en omfattande skolgårdsverksamhet. På rasterna kan barnen låna lekredskap - bollar, hopprep, styltor mm.

  I skolgårdsverksamheten arbetar fritidsledare, barnskötare och elevassistenter.

  Kategorier:
 • Värdegrund

  Med utgångspunkt i Skollagen upprättar Knutbyskolan årligen ett antal dokument som är till stöd och hjälp för såväl föräldrar, elever och personal.

   

  4 § i Skollagen:

  Kategorier:
 • Skolfakta

  Knutbyskolan invigdes 1970 i den då nya förorten Rinkeby i nordvästra Stockholm. 

 • Kontakt

   

  Vill ni veta mer om Knutbyskolan? Välkomna att kontakta oss!

   

  Besöksadress: Knutbygränd 4, 163 73 Spånga (Rinkeby)

  Postadress: Box 5031, 163 05 Spånga

 • Start

  Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever i Rinkeby, Stockholm.