Fritidshem

Antal: 1

  • Fritidshemmet

    Knutbyskolans fritidshem är indelat i fem avdelningar - år 1, år 2, år 3 samt två avdelningar knutna till förskoleklasserna.

    Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och verka för att öka elevernas möjlighet att nå målen.

    Kategorier: