Teknik

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 ur Lgr11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Teknik

Dela:
Kategorier: