Till innehåll på sidan

Start

Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever i Rinkeby, Stockholm.

Våra elever är framgångsrika och når mycket goda resultat. En anledning till detta är de höga förväntningarna på eleverna och skolans genrepedagogiska undervisning. Den innebär att lärarna utifrån lingvistisk kunskap stöttar eleverna att erövra ämnesspråket i skolans alla olika ämnen.

Skolans framgångar har fått mycket uppmärksamhet och vi tar därför emot många studiebesök.

Eleverna är motiverade till skolarbetet och vi har en skola fri från stora konflikter med en trevlig umgängeston, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Skolan har ett väl fungerande fritidshem för elever i årskurs F-3 skolgårdsverksamhet och en fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Om Coronaviruset

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.  

Om du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.
Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.
Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/ och Skolverket https://www.skolverket.se/

 

Nytt från staden

Aktuellt

Mohamed Warsame tidningen Lära

Brobyggaren i Rinkeby

I  nummer 2-2018 av tidningen Lära kan man läsa en intervju med Mohamed Warsame. Mohamed, som är modersmålslärare i somaliska, berättar inte bara om sitt arbete på Knutbyskolan och i Rinkeby utan också om sina tankar om framtiden.

Speciellt för Knutbyskolan

Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

Genrepedagogik innebär att vi har ett arbetssätt som hjälper eleverna att upptäcka de språkliga mönster som skapar ett tydligare sammanhang i texten de läser.

DN: Knutbyskolan - en förebild

Dagens Nyheter skriver: "För 15 år sedan klarade mindre än hälften av Knutbyskolans elever nationella proven i svenska som andraspråk. Då revolutionerade skolan sitt pedagogiska upplägg från grunden. I dag har andelen godkända elever lyft till över 90 procent."

Hur ska alla trivas hos oss?

 

Jag ska låta alla få vara med och vara snäll mot alla.

Jag ska inte prata illa om andra.

Jag ska lyssna på min lärare.

Jag ska vara snäll mot fröken och mot mina vänner.

Jag ska vara den jag är.

Jag ska vara en bra vän.

Klass 4b

Veckans mat

Nya matsedeln

Matsedeln finns här

Kalender