Start

Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever i Rinkeby, Stockholm.

Våra elever är framgångsrika och når mycket goda resultat. En anledning till detta är de höga förväntningarna på eleverna och skolans genrepedagogiska undervisning. Den innebär att lärarna utifrån lingvistisk kunskap stöttar eleverna att erövra ämnesspråket i skolans alla olika ämnen.

Skolans framgångar har fått mycket uppmärksamhet och vi tar därför emot många studiebesök.

Eleverna är motiverade till skolarbetet och vi har en skola fri från stora konflikter med en trevlig umgängeston, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Skolan har ett väl fungerande fritidshem för elever i årskurs F-3 skolgårdsverksamhet och en fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Nyheter

  • Fokusträning med Mia

    Några minuter tillsammans med vår musiklärare Mia kan få dig både att fokusera och få arbetsro.

  • Vi programmerar robotar.

    Tillsammans med Tekniska museets duktiga pedagoger har vi idag arbetat med programmering. Med stort intresse och mycket glädje fick eleverna Lego-robotarna att åka runt på de svåra banorna.

Speciellt för Knutbyskolan

Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

Genrepedagogik innebär att vi har ett arbetssätt som hjälper eleverna att upptäcka de språkliga mönster som skapar ett tydligare sammanhang i texten de läser.

DN: Knutbyskolan - en förebild

Dagens Nyheter skriver: "För 15 år sedan klarade mindre än hälften av Knutbyskolans elever nationella proven i svenska som andraspråk. Då revolutionerade skolan sitt pedagogiska upplägg från grunden. I dag har andelen godkända elever lyft till över 90 procent."

Hur ska alla trivas hos oss?

 

Jag ska låta alla få vara med och vara snäll mot alla.

Jag ska inte prata illa om andra.

Jag ska lyssna på min lärare.

Jag ska vara snäll mot fröken och mot mina vänner.

Jag ska vara den jag är.

Jag ska vara en bra vän.

Klass 4b

Dagens mat

Kalender

  • Heldag SPORTLOV
  • Heldag PÅSKLOV
  • Heldag LOV

Följ oss på andra webbplatser

Länkar